drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo Koszty sądowe, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwrócić uiszczony wpis w sprawie, II SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Jolanta Ewa Wojtyna /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Koszty sądowe
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwrócić uiszczony wpis w sprawie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Ewa Wojtyna po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego komina stalowego - postanawia - zwrócić skarżącej kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem uiszczonego w sprawie wpisu.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Rzeszowie odrzucił skargę A. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego komina stalowego.

W zaistniałej sytuacji koniecznym stał się zwrot skarżącej kwoty 500 zł uiszczonej przez nią tytułem wpisu od tej skargi.

Podstawę niniejszego rozstrzygnięcia stanowi art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt