drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Rada Miasta, Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu, II SAB/Bk 6/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 6/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-01-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący/
Anna Sobolewska-Nazarczyk
Małgorzata Roleder /sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Sygn. powiązane
II OSK 1452/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, Sędziowie asesor WSA Małgorzata Roleder (spr.),, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na rozprawie wniosku J. B. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2008r. sygnatura akt IISAB/Bk 6/08 w sprawie ze skargi J. B. na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie nazwy ulicy p o s t a n a w i a oddalić wniosek o uzupełnienie postanowienia.Powered by SoftProdukt