drukuj    zapisz    Powrót do listy

6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Otwarto zamkniętą rozprawę, VI SA/Wa 1527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2007-08-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Czarnecki /przewodniczący sprawozdawca/
Jolanta Królikowska-Przewłoka
Małgorzata Grzelak
Symbol z opisem
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Sygn. powiązane
II GSK 955/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19
Skarżony organ
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Treść wyniku
Otwarto zamkniętą rozprawę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka po rozpoznaniu na posiedzeniu o ogłoszeniu publikacji w dniu 10 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi T. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie ramowej oferty usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych postanawia 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo; 2. następny termin wyznaczyć na dzień 3 czerwca 2008 r. g. 9.00, na który zawiadomić strony jak na dzień dzisiejszy, zarządzając stawiennictwo osobiste pełnomocników T. S.A. i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3.Powered by SoftProdukt