drukuj    zapisz    Powrót do listy

6262 Radni 6403 Skargi organów nadzoru na uchwały sejmiku  województwa w przedmiocie ... (art. 82 ustawy o samorządzie województwa), , Sejmik Województwa, Dopuszczono do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, III SA/Lu 246/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 246/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Marcinowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
6403 Skargi organów nadzoru na uchwały sejmiku  województwa w przedmiocie ... (art. 82 ustawy o samorządzie województwa)
Skarżony organ
Sejmik Województwa
Treść wyniku
Dopuszczono do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na odwołanie i rozwiązanie stosunku pracy z radnym – w zakresie wniosku A.P. o dopuszczenie go do postępowania w charakterze uczestnika postanawia: dopuścić A.P. do postępowania w charakterze uczestnika.Powered by SoftProdukt