drukuj    zapisz    Powrót do listy

6243 Skierowanie do służby zastępczej, , Minister Obrony Narodowej, Oddalono skargę, II SA/Wa 369/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 369/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej /przewodniczący/
Ewa Pisula-Dąbrowska /sprawozdawca/
Jacek Fronczyk
Symbol z opisem
6243 Skierowanie do służby zastępczej
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędziowie WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spraw.), WSA Jacek Fronczyk, Protokolant Bartosz Piwoński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P. R. na orzeczenie Komisji Do Spraw Służby Zastępczej z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie skierowanie do służby zastępczej oddala skargęPowered by SoftProdukt