drukuj    zapisz    Powrót do listy

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane), , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, IV SA/Po 108/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 108/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Grażyna Radzicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Radzicka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę /-/G. Radzicka

Uzasadnienie

J. D. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego.

Zarządzeniem Sądu, doręczonym skarżącemu 26 lutego 2007 r. wezwano J. D. o uiszczenie wpisu od skargi w terminie 7 dni i to pod rygorem odrzucenia skargi.

Zakreślony termin do uiszczenia skargi minął 5 marca 2007 r. i w tym czasie wpis nie został uiszczony. Dopiero 9 marca 2007 r. wydano polecenie przelewu bankowego na konto Sądu. Ponieważ uiszczenie wpisu z przekroczeniem zakreślonego terminu jest tożsame z nie uiszczeniem wpisu na zasadzie art. 222 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w postanowieniu.

/-/G. Radzicka

MBPowered by SoftProdukt