drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Inne Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, I SA/Po 692/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 692/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-11  
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Janusz Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Inne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FZ 538/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Janusz Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku sp. z o.o. A w P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika z tytułu pobranych, a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy za miesiąc październik 2002 r. postanawia: oddalić wniosek /-/J. Ruszyński

Uzasadnienie

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji orzekającej o odpowiedzialności płatnika z tytułu pobranych i niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy pełnomocnik uzasadnia rażącą wadliwością postępowania organów podatkowych. Ta wadliwość - zdaniem pełnomocnika strony składającej skargę - przyczyni się do wystąpienia nieodwracalnych skutków prawnych i finansowych dla skarżącej.

Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zawiera jednak argumentów uzasadniających twierdzenie, że wykonanie decyzji spowoduje nieodwracalne skutki i czym te skutki się wyrażają. W szczególności, uzasadnienie wniosku nie zawiera uprawdopodobnienia, że wykonanie zaskarżonej decyzji i wyegzekwowanie kwoty [...],- zł. może spowodować nieodwracalne skutki.

Wobec braku przesłanek z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) postanowiono wniosek oddalić.

/-/J. Ruszyński

ukPowered by SoftProdukt