drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, , Wojewoda, Podjęto zawieszone postępowanie, II SA/Po 470/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 470/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2005-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na postanowienie Wojewody z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego; postanawia podjąć zawieszone postępowanie. /-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt