drukuj    zapisz    Powrót do listy

6330 Status  bezrobotnego, , Wojewoda, Oddalono skargę, II SA/Sz 398/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 398/08 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-07-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Elżbieta Makowska /przewodniczący sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Symbol z opisem
6330 Status  bezrobotnego
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Dnia 16 lipca 2008 r. r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska /spr./, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk Meder, Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Protokolant Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2008 r. sprawy ze skargi B. M. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego, zasiłku dla bezrobotnych i dodatku szkoleniowego oddala skargęPowered by SoftProdukt