drukuj    zapisz    Powrót do listy

6294 Przejęcie mienia na podstawie umów międzynarodowych, Inne, Minister Finansów, Ustanowiono kuratora, IV SA/Wa 802/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 802/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-25  
Data wpływu
2008-05-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6294 Przejęcie mienia na podstawie umów międzynarodowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 442/09 - Wyrok NSA z 2010-01-08
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Ustanowiono kuratora
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 79 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. T. o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestniczek postępowania S. L. i H. L. w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie przejęcia mienia na postawie umów międzynarodowych postanawia: 1) na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ustanowić kuratora w osobie A. M. - pracownika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnionego na stanowisku [...] - dla S. L. i H. L., których miejsce pobytu nie jest znane, 2) ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu: w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w budynku Urzędu Miasta K.Powered by SoftProdukt