drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Połączono do wspólnego rozpoznania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, II SA/Po 315/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 315/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Połączono do wspólnego rozpoznania
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 111 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lipca 2008r. sprawy ze skargi L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy; postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) połączyć sprawę o sygn. II SA/Po 315/08 ze skargi L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..] Nr [..] ze sprawą ze skargi F. A. na tę samą decyzję prowadzoną pod sygn. II SA/Po 285/08 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygn. II SA/Po 285/08. /-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt