drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Zawieszono postępowanie., I SA/Kr 151/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 151/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Michna /przewodniczący/
Beata Cieloch /sprawozdawca/
Maria Zawadzka
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 126
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 151/08 | | P O S T A N O W I E N I E Dnia 2 września 2008r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędziowie: WSA Beata Cieloch (spr), WSA Maria Zawadzka, Protokolant: Iwona Sadowska-Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2008r., sprawy ze skarg B. B., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] Nr [...], Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r i 2003r, postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe -

Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 2 września 2008 r. pełnomocnik strony skarżącej zgłosił wniosek o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu uprawomocnienia się wyroku zapadłego w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 15/08. Pełnomocnik organu podatkowego przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania.

Zgodnie z brzmieniem art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, dlatego też orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt