drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Wa 1215/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1215/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Lenart /przewodniczący/
Elżbieta Sobielarska /sprawozdawca/
Iwona Kosińska
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Sygn. powiązane
I OZ 480/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02
I OZ 166/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18
I OZ 771/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart Sędziowie : WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) Asesor WSA Iwona Kosińska Protokolant Izabela Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2007 r. sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości oddala skargę.Powered by SoftProdukt