drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Określono wartość przedmiotu sprawy, I SA/Łd 367/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 367/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
I FSK 441/09 - Wyrok NSA z 2009-08-26
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Określono wartość przedmiotu sprawy
Sentencja

Dnia 10 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego A G., B. Spółka jawna w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od marca do grudnia 2001 roku p o s t a n a w i a: określić wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie na kwotę 595 180 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych.Powered by SoftProdukt