drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Inne, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, oddalono wniosek, II SA/Bd 670/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 670/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-01-22  
Data wpływu
2007-08-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Krzysztof Gruszecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
oddalono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 84
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Krzysztof Gruszecki po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącej o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi I. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie rozbiórki postanawia oddalić wniosek.Powered by SoftProdukt