drukuj    zapisz    Powrót do listy

626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Gminy,  , SA/Sz 2361/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 2361/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-03-04 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Stefan Kłosowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Rada Gminy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Stefan Kłosowski /spr/ Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Protokolant sekr. sąd. Maria Rosochacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2004r. sprawy ze skargi Burmistrza Gminy [...] na decyzję Rady Miejskiej w [...] z dnia [..] . Nr [...] w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza p o s t a n a w i a umarza postępowanie

Uzasadnienie

Pismem z dnia[...] . skarżący cofnął skargę. Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /ppsa/ cofnięcie skargi wiąże Sąd - jeśli nie zmierza ono do obejścia prawa lub utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Okoliczności te w sprawie nie zachodzą, wobec czego należało na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ppsa umorzyć postępowanie sądowePowered by SoftProdukt