drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-02-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112 w zw. z art. 55 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt VII SA/WA 311/08 POSTANOWIENIE Dnia 10 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2008 r. znak: [...] w przedmiocie: odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 112 z zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanawia: zobowiązać Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do nadesłania: kompletnych akt administracyjnych dotyczących niniejszej sprawy, a w szczególności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z [...] sierpnia 2002 r. znak: [...] oraz innych akt związanych z tą decyzją - oryginałów lub potwierdzonych za zgodność kopii - w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia (w trybie 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2002r, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt