drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Inne, Dyrektor Izby Celnej, Sprostowano omyłkę, I SA/Po 60/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 60/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-03  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Gabriela Gorzan /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I FZ 272/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-31
I FZ 273/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-31
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i par.2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Gabriela Gorzan po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...]r., Nr [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: z urzędu sprostować oczywisty błąd pisarski w sentencji postanowienia tut. Sądu z dnia 23 kwietnia 2008r. sygn. akt I SA/Po 60/08 w oznaczeniu numerowym zaskarżonej decyzji z dnia [...] r. Dyrektora Izby Celnej w P. z ten sposób, że w drugim wierszu tego oznaczenia w miejsce cyfry "-[...]-" wpisać "-[...]-" /-/ G. Gorzan

Uzasadnienie

Znajdująca się na karcie k.64 decyzja w oryginale, zaskarżona skargą w rozpoznawanej sprawie, posiada numerowe oznaczenie w dwóch wierszach, mianowicie:

[...]

[...]

tymczasem w postanowieniu tut. Sądu z dnia 23.04.2008r. w oznaczeniu decyzji w drugim wierszu zamiast "[...] " wpisano "[...] ".

Ten oczywisty błąd pisarski należało sprostować na podstawie art. 156 §1 i 2 ppsa.

/-/ G.GorzanPowered by SoftProdukt