drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, , Wojewoda, Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika, III SA/Łd 238/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 238/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-18  
Data wpływu
2008-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Teresa Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Teresy Rutkowskiej, , , po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Polskiego Związku Działkowców [...] w Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zameldowania K. S. p o s t a n a w i a odmówić dopuszczenia B. L. – Prezesa Zarządu [...] w Ł. do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika strony skarżącejPowered by SoftProdukt