drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Połączono do wspólnego rozpoznania, II SA/Po 599/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 599/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2008-07-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Połączono do wspólnego rozpoznania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg I. M. i E. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nakazania doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego; p o s t a n a w i a na podstawie art. 111 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) połączyć, jako pozostające ze sobą w związku, sprawy o sygnaturach akt II SA/Po 599/08 i II SA/Po 600/08, w celu ich łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i tak połączone sprawy prowadzić dalej pod wspólną sygnaturą akt II SA/Po 599/08. Niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu. /-/ D. Rzyminiak-OwczarczakPowered by SoftProdukt