drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, I SA/Wr 63/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 63/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2008-01-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym : Przewodniczący : Asesor WSA Alojzy Wyszkowski po rozpoznaniu w 17 czerwca 2008 r przy udziale na posiedzeniu niejawnym wniosku E. A. o wydanie odpisu wyroku oraz jego uzasadnienia z dnia 27 maja 2008 r. sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za październik 2002 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie

E. A. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako osoby trzeciej - wspólnika Hurtowni Materiałów Budowlanych "B.D. spółka cywilna I. A., E. A. za zaległość podatkową Spółki w podatku od towarów i usług za październik 2002 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na rozprawie z dnia 27 maja 2008 r. odroczył ją na 7.07.2008 r. celem prawidłowego zawiadomienia strony o rozprawie. Skarżąca wystąpiła o doręczenie wyroku z uzasadnieniem przed terminem rozprawy bowiem 28 maja 2008 r., a zatem przed ogłoszeniem wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) dalej p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek zatem jako przedwcześnie złożony podlega oddaleniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 141 § 2 p.s.a.Powered by SoftProdukt