drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Podjęto zawieszone postępowanie, II SA/Kr 392/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 392/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-01-30  
Data wpływu
2006-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Anna Szkodzińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OSK 88/09 - Wyrok NSA z 2010-04-16
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], sygn. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe z udziałem następców prawnych zmarłego Z. S. – T. S., S. S., Ł. S., D. S., M. S., J. S. oraz następców prawnych zmarłej M. G. – A. G., R. G., E. S., H. G. i L. G.Powered by SoftProdukt