drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Żadne z wyżej wymienionych, II SA/Po 174/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 174/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-02-07  
Data wpływu
2008-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 § 2 ust. 6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia zwrócić skarżącej spółce nadpłacony wpis w kwocie 300 zł. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

Wpis w sprawie, której przedmiotem jest umorzenie postępowania administracyjnego, zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2192), jest stały i wynosi 200 zł (por. wyrok NSA z 9.09.2005r., FSK 2225/04, Lex nr 173179).

Skarżąca spółka uiściła wpis w kwocie 500 zł. Zgodnie zatem z art. 225 ustawy z 30.08.2007r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) różnicę pomiędzy kosztami pobranymi a należnymi zwraca się stronie i dlatego orzeczono jak w sentencji.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt