drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Prawo pomocy, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono radcę prawnego, II SA/Ke 384/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 384/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono radcę prawnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 29 sierpnia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] numer [...] w przedmiocie płatności do gruntów rolnych postanawia: I. ustanowić dla A. W. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych, II. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 2008 r. A. W. złożyła formularz urzędowy PPF, w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie płatności do gruntów rolnych.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawczyni ma 74 lata prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dorosłym synem. Skarżąca pobiera rentę w wysokości [...] zł miesięcznie. Wnioskodawczyni podała, że wraz z synem jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,5 ha oraz 2 krów i konia. Wykazała także własność domu wielkości 38 m kw. Skarżąca podała, że miesięcznie wydaje na leczenie ponad 400 zł.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i osobistą wnioskodawczyni, przede wszystkim niski dochód, posiadanie jedynie niewielkiego gospodarstwa rolnego uznano i duże wydatki na leczenie, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jej wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt