drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, , Wojewoda, Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, II SA/Po 201/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 201/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-03-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 marca 2008r. sprawy ze skargi Wójta Gminy na decyzję Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę; postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) połączyć sprawę o sygn. II SA/Po 201/08 ze skargi Wójta Gminy na decyzję Wojewody z dnia [...] Nr [...] ze sprawą ze skargi A. S. na tę samą decyzję prowadzoną pod sygn. II SA/Po 200/08 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygn. II SA/Po 200/08. /-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt