drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono wydania kserokopii dokumentów z akt administracyjnych, II SA/Op 156/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 156/08 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Grażyna Jeżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Sygn. powiązane
II OSK 1922/08 - Wyrok NSA z 2009-12-10
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono wydania kserokopii dokumentów z akt administracyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku uczestnika postępowania G. W. o wydanie kserokopii dokumentów z akt administracyjnych w sprawie ze skargi "A" Spółka z o.o. w P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych zarządza: 1. odmówić wydania kserokopii dokumentów z akt administracyjnych 2. zwrócić G. W. kwoty 26,00 ( słownie: dwadzieścia sześć ) złotych z tytułu uiszczonej opłaty kancelaryjnej za kserokopie żądanych dokumentów.Powered by SoftProdukt