drukuj    zapisz    Powrót do listy

6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, II SA/Kr 365/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 365/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-22  
Data wpływu
2008-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Andrzej Niecikowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.61 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygn.akt II SA/Kr POSTANOWIENIE Dnia 22 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia NSA Andrzej Niecikowski po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2008 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku A.M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [....] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Skarżąca domaga się wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, wniosek swój uzasadniając w piśmie z dnia [....] ., trudną sytuacją materialna i rodzinną. Z przedłożonych dokumentów wynika, że roczny dochód skarżącej w ostatnich dwóch latach zamykał się kwotą kilkunastu tysięcy złotych a skarżąca ma na swoim wyłącznym utrzymaniu niepełnosprawną córkę. W tej sytuacji można stanąć na stanowisku, że brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji może narazić skarżącą na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Z tych też powodów na podstawie art. 61 § 3 p.o.p.s.a orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt