drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Podjęto zawieszone postępowanie, I SA/Po 1372/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1372/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2007-09-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Sylwia Zapalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II FSK 1817/08 - Wyrok NSA z 2010-03-31
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 129
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Sylwia Zapalska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. /-/ Sylwia Zapalska

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia (...) postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron (art. 126 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

Skarżący wniósł (...) o podjęcie postępowania, gdyż zakończyła się prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z (...) sprawa o tożsamym do niniejszej sprawy stanie faktycznym (sygn. akt (...)).

Z tego powodu na podstawie art. 129 powołanej ustawy, postanowiono jak w sentencji.

/-/ Sylwia ZapalskaPowered by SoftProdukt