drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Podjęto zawieszone postępowanie, I SA/Po 1125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-05-28  
Data wpływu
2007-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Roman Wiatrowski. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 28 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący asesor sądowy WSA Roman Wiatrowski po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. w P na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego z dnia [...] [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: podjąć zawieszone postępowanie z urzędu /-/ R. Wiatrowski

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] sygn. akt [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 125§1 pkt1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) zawiesił postępowanie.

Podstawą zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie było uznanie przez Sąd, że jej rozstrzygnięcie zależy od uprzedniego prawomocnego zakończenia sporu o zasadność przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, które w tut. Sądzie toczyło się w sprawie o sygn. akt [...].

Z dniem [...] stał się prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...] o sygn. akt. [...], którym Sąd oddalił skargę A. w P na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za [...].

Mając powyższe na względzie uznać należy, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym na podstawie art. 128§1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd postanowił jak w sentencji.

/-/ R. WiatrowskiPowered by SoftProdukt