drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, Otwarto zamkniętą rozprawę, II SA/Łd 151/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 151/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-05-06  
Data wpływu
2008-02-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący/
Czesława Nowak-Kolczyńska
Anna Stępień /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OSK 1596/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Otwarto zamkniętą rozprawę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędziowie Sędzia NSA Anna Stępień (spr.), Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska, Protokolant asystent sędziego Anna Dębowska, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2008 r. przy udziale - na rozprawie sprawy ze skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: 1. otworzyć na nowo zamkniętą rozprawę; 2. odroczyć rozprawę; 3. powiadomić o terminie kolejnej rozprawy jak w zarządzeniu z dnia 19 marca 2008 r. (k. 24).Powered by SoftProdukt