drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, II SA/Lu 264/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 264/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-07-14  
Data wpływu
2008-04-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Stelmasiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i R. małżonków H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

W związku z tym, iż w dniu 4 lipca 2008 r. do tutejszego Sądu zwrócona została przesyłka adresowana do uczestniczki postępowania F. W. R. z adnotacją: "adresat nie żyje", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zawiesił z urzędu postępowanie w niniejszej sprawie, które zostanie podjęte po zgłoszeniu się lub wskazaniu następców prawnych zmarłej.Powered by SoftProdukt