drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Żadne z wyżej wymienionych, II SA/Po 173/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 173/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-02-07  
Data wpływu
2008-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OSK 294/09 - Wyrok NSA z 2010-02-05
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 § 2 ust. 6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia zwrócić skarżącej spółce nadpłacony wpis w kwocie 300 zł. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

Wpis w sprawie, której przedmiotem jest umorzenie postępowania administracyjnego, zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2192), jest stały i wynosi 200 zł (por. wyrok NSA z 9.09.2005r., FSK 2225/04, Lex nr 173179).

Skarżąca spółka uiściła wpis w kwocie 500 zł. Zgodnie zatem z art. 225 ustawy z 30.08.2007r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) różnicę pomiędzy kosztami pobranymi a należnymi zwraca się stronie i dlatego orzeczono jak w sentencji.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt