drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Po 302/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 302/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Kwiecińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia odrzucić skargę /-/ M. Kwiecińska

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 27 marca 2008r. skarżący G. A. W. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. Nr [...], w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie to zostało doręczone skarżącemu, jak wynika z informacji udzielonej przez Pocztę Polską – Oddział Rejonowy [...] (k. 35 akt) w dniu 26 kwietnia 2008r.

W ustawowym terminie siedmiodniowym określonym w art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 127) skarżący nie uiścił wymaganej opłaty sądowej, zgodnie z doręczonym mu wezwaniem, w związku z czym skargę należało odrzucić na podstawie art. 200 § 3 powołanej ustawy.

/-/ M.Kwiecińska

MarKPowered by SoftProdukt