drukuj    zapisz    Powrót do listy

6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, III SA/Gd 66/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 66/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 8 stycznia 2008r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...].

W dniu 23 czerwca 2008r. doręczono skarżącemu wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 4 marca 2008 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł ( doręczonego w dniu 12 marca 2008 r.) - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący w zakreślonym terminie nie uczynił zadość wezwaniu Sądu i wpisu nie uiścił.

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt