drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, I SA/Op 173/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 173/08 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Marzena Łozowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 58 par. 1 pkt 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący – asesor sądowy Marzena Łozowska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie przekazania podania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyznaczył opiekunowi ubezwłasnowolnionego całkowicie skarżącego F. K.a siedmiodniowy termin do usunięcia braku w zakresie zdolności procesowej przez podpisanie skargi wniesionej osobiście przez skarżącego, z zastrzeżeniem, że niepodpisanie skargi w tym terminie prowadzić będzie do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Postanowienie to doręczono opiekunowi skarżącego przez awizo dnia 18 lipca 2008 r., a zatem termin do usunięcia braku skargi upłynął dnia 25 lipca 2008 r. W terminie tym opiekun skargi jednak nie podpisał. W tej sytuacji, ponieważ sam skarżący zdolności procesowej nie ma, a jego przedstawiciel skargi nie podpisał, skarga ta zostaje odrzucona na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt