drukuj    zapisz    Powrót do listy

6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Ustanowiono kuratora, III SA/Wr 657/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 657/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-02-06  
Data wpływu
2007-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Bogumiła Kalinowska /przewodniczący sprawozdawca/
Maciej Guziński
Anna Moskała
Symbol z opisem
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Ustanowiono kuratora
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 79
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska (sprawozdawca) Sędzia NSA Anna Moskała Sędzia WSA Maciej Guziński Protokolant Monika Mikołajczyk po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 lutego 2007 r. wniosku Prokuratora Rejonowego w L. o ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania R. K. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rejestracji pojazdu postanawia: ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania R. K. kuratora w osobie A. K.-S. - pracownika tutejszego Sądu.Powered by SoftProdukt