drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Nadzór budowlany, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 271/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 271/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-09  
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanawia: zobowiązać [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do nadesłania oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) kompletnych akt administracyjnych I instancji dotyczących decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia (w trybie art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 w/w ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt