drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Rz 47/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-12-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 47/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-12-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Niedobylska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA/Rz 47/05 POSTANOWIENIE Dnia 13 grudnia 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący AWSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2004 roku Nr (...) w przedmiocie opłaty targowej postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe II. zwrócić skarżącemu kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł. tytułem połowy wpisu uiszczonego od skargi

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2005 roku skarżący cofnął skargę na wyżej opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego . Cofnięcie skargi sąd uznał za dopuszczalne w świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1291 ze zm.), powoływanej dalej jako P.p.s.a.

Z tych względów i na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 pkt 2 P.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt