drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Koszty sądowe, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwrócono zażalenie do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków, II FZ 511/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 511/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-11-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Grzelak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I SA/Gl 328/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27
II FZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwrócono zażalenie do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3, art. 254 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Andrzej Grzelak po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M.B. na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Gl 328/07 wzywające do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi M.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 2 marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych postanawia: zwrócić zażalenie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach w celu rozpoznania wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 2

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Gl 328/07, powołując się na art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.), wezwano M.B. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 2 marca 2007 r., nr [...], w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych.

Zażalenie od powyższego zarządzenia złożył podatnik wnosząc w nim m.in. o ponowne rozpatrzenie wniosku o zwolnienie od "opłaty sądowej". Zgodnie z art. 254 § 1 p.p.s.a. rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy należy do wojewódzkich sądów administracyjnych, w których sprawa ma się toczyć lub się toczy.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, postanowił jak w sentencji.

-----------------------

2Powered by SoftProdukt