drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Umorzenie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Bk 48/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-02-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Bk 48/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-02-03 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1, art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i M. W. na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie i zwrócić skarżącym kwotę 2,50 złotych wpisu sądowego.-

Uzasadnienie

Skarżący cofnęli swoją skargę, czym Sąd jest związany. Skutkuje to umorzenie postępowania i zwrot połowy wpisu (art. 161 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270

i art. 232 § 1 pkt. 2 tej ustawy).-Powered by SoftProdukt