drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Zawieszono postępowanie., I SA/Po 1369/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1369/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-03-14  
Data wpływu
2007-09-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Sylwia Zapalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II FSK 1814/08 - Wyrok NSA z 2010-03-31
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 126
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia NSA Sylwia Zapalska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia zawiesić postępowanie /-/ S.Zapalska

Uzasadnienie

W sprawie o tożsamym do niniejszej sprawy stanie faktycznym w dniu (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok o sygn. akt (...). Od wyroku z dnia (...) Dyrektor Izby Skarbowej wniósł skargę kasacyjną.

Powołując się na powyższą okoliczność strony postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie wniosły o zawieszenie postępowania na ich zgodny wniosek. Skarżący z wnioskiem o zawieszenie wystąpił w piśmie z dnia (...), a Dyrektor Izby Skarbowej w piśmie z dnia (...).

W związku z powyższym na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ S.ZapalskaPowered by SoftProdukt