drukuj    zapisz    Powrót do listy

6262 Radni 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Koszty sądowe, Rada Miasta, Zasądzono zwrot wpisu sądowego, IV SA/Gl 30/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 30/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-11  
Data wpływu
2008-01-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Edyta Żarkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Asesor WSA Edyta Żarkiewicz, , , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lipca 2008 r. sprawy ze skargi Spółki A w G. na uchwałę Rady Miasta S.Ś. nr [...] z dnia [...] w przedmiocie radnego postanawia: zasądzić zwrot kwoty [...] ([...]) złotych uiszczonej tytułem wpisu od skargi, zapisanej pod pozycją [...] dnia [...]

Uzasadnienie

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono. W związku z tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 31 marca 2008 r. odrzucił skargę Spółki A w G., kwota uiszczona tytułem wpisu od skargi, podlegała zwrotowi.Powered by SoftProdukt