drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Gd 7/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-01-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 7/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2005-01-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alicja Stępień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2 w zw. z art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Alicja Stępień po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.J.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1999 r. postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie

W piśmie procesowym z dnia 20 grudnia 2004 r. skarżący, działając za pośrednictwem pełnomocników oświadczył, że cofa skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...].

Sąd uznając czynność tę za dopuszczalną, umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § l pkt l i § 2 w zw. z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270).Powered by SoftProdukt