drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Inne, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przedłużono termin sądowy z urzędu, II SA/Po 586/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 586/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2007-12-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 1116/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przedłużono termin sądowy z urzędu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 84
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli postanawia: przedłużyć skarżącemu termin do wykonania wezwania sądu z dnia 4 czerwca 2008 r. o dwa tygodnie od momentu doręczenie skarżącemu niniejszego postanowienia (-) E. PodrazikPowered by SoftProdukt