drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, , Dyrektor Izby Skarbowej, *Oddalono skargę, I SA/Wr 58/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 58/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski
Ireneusz Dukiel /sprawozdawca/
Marek Olejnik /przewodniczący/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sygn. powiązane
II FZ 153/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Olejnik, Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (sprawozdawca), Asesor WSA Alojzy Wyszkowski, Protokolant Katarzyna Motyl, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi M. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne oddala skargęPowered by SoftProdukt