drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny, Inne, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 3a. Skierować sprawę na rozprawę, II SA/Rz 952/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 952/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-04-18  
Data wpływu
2007-12-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Joanna Zdrzałka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
3a. Skierować sprawę na rozprawę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 122
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Sędzia WSA Joanna Zdrzałka po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2007 r., Nr [...] w przedmiocie obowiązku doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego szyb w kwaterach okiennych budynku p o s t a n a w i a na podstawie art. 122 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.Powered by SoftProdukt