drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Starosta, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-18  
Data wpływu
2008-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 54 par. 2, art. 55 par. 1 oraz art. 112
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w W. na decyzję Starosty Powiatu O. z dnia [...] czerwca 2007 r. nr: [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego na podstawie art. 54 § 2, 55 § 1 oraz art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) postanawia: zobowiązać Starostę Powiatu O. do nadesłania oryginału skargi zawierającego pieczęć wpływu skargi do organu oraz ewentualnie koperty, w której wniesiona została skarga – w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia w trybie art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) grzywny, w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy, w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt