drukuj    zapisz    Powrót do listy

6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym, Drogi publiczne, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono skargę, II SA/Po 191/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 191/08 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Andrzej Zieliński /przewodniczący sprawozdawca/
Barbara Drzazga
Barbara Kamieńska
Symbol z opisem
6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym
Hasła tematyczne
Drogi publiczne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1997 nr 98 poz 602 art. 64 ust. 1
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 10; art. 108 part. 1; art. 268a;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Zieliński (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Barbara Kamieńska Sędzia WSA Barbara Drzazga Protokolant St. sekretarz sądowy Katarzyna Bela po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi L. Spółki z o.o. z siedzibą w O-Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia [...] października 2003 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem ponadnormatywnym; oddala skargę. /-/ B. Drzazga /-/ A. Zieliński /-/ B. KamieńskaPowered by SoftProdukt