drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603, Odrzucenie skargi, Starosta, Odrzucono skargę, II SA/Po 502/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 502/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka Jawna w S. na akt Starosty P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę /-/ E. Podrazik WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Wniesiona w dniu 09 maja 2008 r. skarga na opisany powyżej akt Starosty P. nie była opłacona.

Zarządzeniem Sądu z dnia 03 czerwca 2008 r., skutecznie doręczonym w dniu 09 czerwca 2008 r., skarżący został zobowiązany, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, do uzupełnienia powyższego braku, pod rygorem odrzucenia skargi.

Termin do wykonania tej czynności upływał skarżącemu z dniem 16 czerwca 2008 r. W wymienionym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga podlegała odrzuceniu i stąd na mocy powołanego wyżej przepisu oraz art. 16 § 2 i art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt