drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Go 473/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 473/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Dariusz Skupień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

l SA/Go 473/08 Dnia 18 czerwca 2008 r. POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Skupień po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące lat 2002-2005 postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

l SA/Go 473/08

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego z 15 maja 2008r. ( k. 16 akt) doręczonym pełnomocnikowi skarżącego 27 maja 2008r. ( k 18 akt), zobowiązano go do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo upływu zakreślonego, ustawowego terminu, wpis nie został uiszczony.

Mając więc na uwadze art.220 § 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2002 roku Nr 153 poz.1270 ze zm.) skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt